فرم درخواست دتکتور سوئیچ


جهت سفارش دتکتور سوئیچ لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام شرکت را بنویسید. نام شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

مدل دتکتور را انتخاب کنید.
تعداد مورد نیاز را انتخاب کنید.
سایز لوله پروور را بنویسید. سایز لوله پروور را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ضخامت دیواره لوله پروور را بنویسید. ضخامت دیواره لوله پروور را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنس بدنه را انتخاب کنید.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.
جنس پایه بیس (در صورت نیاز) را انتخاب کنید.
نوع سنسور Reed Relay (اختیاری) را انتخاب کنید.

پیش فرض Normally Close می باشد

توضیحات اضافه (اختیاری) را بنویسید. توضیحات اضافه (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...