آموزش

پرورش و کسب دانشِ روز همواره یکی از مهم‌ترین اصول این شرکت بوده است. مهندسان صنعت نفت رایبد به پشتوانه بینش و تجربه‌ای که طی سالیان متمادی کسب نموده‌اند، آموزش و گسترش این آگاهی و تجربه را وظیفه خود دانسته و به آن مقید می‌باشند. به همین منظور این مجموعه برای علاقمندان دوره‌های آموزشی مرتبط را برگزار می‌نماید:

  • آموزش محاسبات کالیبراسیون مخازن افقی، عمودی، استوانه‌ای و کروی
  • آموزش انجام عملیات میدانی کالیبراسیون مخازن
  • آموزش کالیبراسیون سیستم‌های میترینگ و پروور