مهندسی

تیم رویکو در موارد زیر آماده خدمت‌رسانی می‌باشد:

  •  سیستم میترینگ
  •  صحت‌سنج ( پروور)
  •  نمونه‌گیر خودکار
  •  شیرهای صنعتی
  •  تجهیزات جانبی سیستم‌های اندازه‌گیری جریان سیال