کالیبراسیون

مراحل کالیبراسیون دستگاه صحت سنج

/prover-calibration-steps
کالیبراسیون پروور یک فرآیند مهم در بسیاری از برنامه‌های کاربردی است که برنامه‌های نرم‌افزاری یا دستگاه‌های سخت‌افزاری برای نشان دادن صحت یا یکپارچگی اطلاعات استفاده می‌کنند. یک پروور کالیبره شده برای اطمینان از امنیت و قابلیت اطمینان سیستم ضروری است.

کالیبراسیون مخازن و انواع روش‌های آن

/calibration-and-its-ways
کالیبراسیون چیست؟ | انواع روش‌های آن کدام است؟ | کالیبراسیون مخازن ذخیریه ای استوانه ای ایستاده