در این متن می‌خواهیم به معیارهایی انتخاب فناوری بهینه‌ در اندازه گیری جریان سیال را تبیین بپردازیم. به بیانی، در اجرای پروژه‌های صنعتی، بعد از طی مراحل طراحی مهندسی پروژه، و در مقطع انتخاب تجهیز، لازم است نسبت به پیشنهادات واصله از لحاظ فنی و تطبیق آن با مشخصات فنی پروژه مطالعاتی روی مشخصات فنی تجهیز پیشنهادی انجام و تمام پیشنهادات از لحاظ فنی با هم مقایسه‌ای هم‌سنگ و یک ارزیابی فنی و عادلانه روی آن انجام شود. هنگام ارزیابی یک پیشنهاد فنی در انتخاب نوع فناوری و سازنده‌ی مورد نظر، به عوامل و شاخص‌های زیادی باید توجه داشت. از جمله نکاتی که باید در نظر گرفته شود عبارتند از:


الف) ویژگی‌های سیال:

 • نوع سیال (گاز، مایع، چندفاز)

 • احتمال وجود حباب‌های هوا یا گاز در مایع

 • نوع رژیم سیال یا رفتار سیال داخل لوله

 • میزان دما، فشار و دیگر ویژگی‌های عملیاتی سیال

 • بررسی امکان ایجاد ساییدگی در متعلقات دستگاه (در سیالات دوغابی یا دوفاز)

 • عدد رینولدز و نوع پروفایل جریان

 • مقدار هدایت الکتریکی سیال

 • میزان افت فشار مجاز در مسیر خط لوله


ب) شرایط نصب:

 • شرایط فیزیکی و موقعیت محل نصب، از جمله فضای مناسب (با توجه به ابعاد دستگاه)، دسترسی کاربران و بهره‌بردار جهت تعمیرات و در نهایت اطمینان از عدم وجود لرزش و نویز

 • جهت جریان، (دو جهته یا ثابت بودن جهت جریان)

 • مسیرهای ورودی و خروجی دستگاه

 • امکان جابجایی دستگاه به منظور تعمیرات یا واسنجی


ج) شرایط محیطی:

 • دمای محیط به منظور بررسی:

  • تأثیر دما روی قطعات الکترونیکی و عمل‌کرد آن 
  • اعمال تغییرات ناخواسته روی وزن مخصوص، گران‌روی و چگالی سیال 
  • ایجاد تغییرات مکانیکی در مشخصات و ویژگی‌های فنرها و غشاء دستگاه 
  • ایجاد آسیب‌های جدی روی دستگاه در اثر بروز یخ‌زدگی ناشی از کاهش دما 
  • ایجاد تغییرات در حد مجازِ روی لقی بین اجزاء مکانیکی دستگاه در طول شبانه روز و در فصل‌های متفاوت 
 • شرایط فیزیکی محل نصب

 • درجه‌ی حفاظت (IP) تجهیز و مقایسه‌ی آن با شرایط طراحی

 • مناطق مستعد خطر


د ) قابلیت‌ها و کارایی دستگاه، از جمله:

صحت دستگاه (Accuracy)، دقت دستگاه (Precise)، تکرارپذیری، تجدیدپذیری (بازتولید)، خطی بودن دستگاه، قابليت تغییر دامنه، پایداری، قابلیت اطمینان، افت فشار مجاز، تغذیه‌ دستگاه، سيگنال خروجی دستگاه، زمان پاسخ‌دهی، درجه‌ حفاظت و درجه‌ ایمنی دستگاه، ملاحظات زیست محیطی و در نهایت ملاحظات نگهداری و تعمیرات و امکانات دسترسی محلی به قطعات یدکی و خدمات پس از فروش


ه) بودجه‌ی موجود و هدف از اندازه‌ گیری:

با توجه به مبلغی که به منظور بودجه در نظر گرفته شده است و با عنایت به اهداف پروژه در انتخاب نوع فناوری و دستگاه مورد نظر باید به گونه‌ای عمل شود که موارد زیر در ارزیابی‌ها لحاظ گردد:

 • رعایت نیازمندی‌های پروژه

 • بودجه و شرایط مالی پروژه

 • چارچوب‌ها و قوانین جاری

 • مسایل فنی و رعایت نظرات کارشناسی (به ویژه نتیجه‌ ارزیابی فنی)


و ) نوع فناوری و روش‌ های میترینگ موجود، در کل در انتخاب نوع فناوری و تجهیز مناسب رعایت نکات زیر می‌تواند ما را به انتخاب بهینه راهنمایی بنماید:

 • توجیه اقتصادی

 • زمان پاسخ‌دهی

 • در دسترس بودن فناوری

 • شرایط و سوابق سازنده و خدمات پس از فروش محلی